Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

5746 3148
5744 18f5
Reposted byagainnewlife againnewlife
5742 dbd7

April 16 2018

8785 b14d
Reposted byMartwa13blotindwolfracture
8783 a1f1
8782 5d28
Reposted byMartwa13yourdreamscametrue

April 13 2018

5777 45b9
Reposted byMartwa13yourdreamscametrue

February 27 2018

October 29 2017

0699 951a
Reposted byblamecocoKciukWzupieforgoodandforbadhersmile
0686 aaa7 500
Reposted bySkydelanturenopanatoforgoodandforbadmr-absentia

September 25 2017

3748 ce74
Reposted bydarkersidepanatopoolunmrymrumru

July 09 2017

5926 7659 500
Reposted byxnajczaxoutlinebananowogumisiowelovenicdostraceniawarkoczZoonk11rainingmanjon5555555
5867 4f45
Reposted byoutlinemissmaze

June 28 2017

4159 ff03
4158 89b0

June 17 2017

NIKT TYLKO TY

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam.
raz po raz będziesz lądował
w prawie niemożliwych
sytuacjach.
tamci raz po raz będą próbowali
podstępem, ukradkiem i
siłą
zmusić cię, żebyś uległ, dał za wygraną i (lub) po cichu umarł
w sobie.

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam
i niewiele trzeba, żeby ci się to nie udało,
całkiem niewiele
ale śpiesz się, śpiesz się, śpiesz.
po prostu ich obserwuj.
słuchaj co mówią.
tym właśnie chcesz być?
istotą bez umysłu i serca?
chcesz jeszcze przed śmiercią
zaznać śmierci?

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam
a wart jesteś uratowania.
niełatwo będzie zwyciężyć w twojej wojnie
ale jeśli w ogóle coś warto wygrać
to właśnie ją.

pomyśl o tym.
pomyśl, jak siebie uratować.
siebie z ducha.
siebie z brzucha.
śpiewającego, magicznego
pięknego siebie.
uratuj go.
nie wstępuj do klubu martwych duchem.

pielęgnuj siebie
z humorem i gracją
a w końcu
jeżeli zajdzie potrzeba
rzuć własne życie na szalę
i mniejsza o to, jakie masz szanse, mniejsza o
cenę.

tylko ty sam możesz się
uratować

zrób to! zrób!

a wtedy dokładnie zrozumiesz, o czym
mówię.
— Charles Bukowski
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamalajnaina malajnaina

June 15 2017

9963 b4c3 500
Reposted byjointskurwysyn jointskurwysyn

May 30 2017

Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy

March 10 2017

Musi pani trochę zobojętnieć, uzbroić się psychicznie przeciwko zbyt silnym uczuciom.
— muszę
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl